Trafikoa

Gidarien eta ibilgailuen kudeaketak eta izapideak Trafiko Zuzendaritzan: gidabaimenaren berritzea, matrikulazioak, eskualdatzeak, bajak, ibilgailuen birgaitzeak…

Nabigazioa

Kirol eta aisiladi nabigazio arloko dokumentuak kudeatzea eta izapidetzea: matrikulazioak, titulartasun-aldaketak, salerosketa kontratuak, ontzien banderatzea…

Katastroa

Katastroko izapideen kudeaketa eta aholkularitza. Ondasun higiezinak, landa- eta hiri-ondasunak (katastro-altak eta -aldaketak, ziurtagiri grafikoak eta deskriptiboak, higiezinen katastro-balorazioa egiaztatzea, etab.).

 

Erregistroa

Erregistro desberdinetan (zibila, merkataritzakoa eta jabetzakoa) izapideak egitea, oharrak eskatzea, ziurtagiriak, inskripzioak, enpresa-liburuak legeztatzea: kontabilitate-liburuak, akta-liburuak, bazkideen liburuak, etab. 

Eskriturak

Hainbat erregistroetako tramitazioak (zibila, merkataritzakoa eta jabetzakoa), ohar soilak eskatzea, ziurtagiriak, inskripzioak, enpresa-liburuak legeztatzea: kontabilitate-liburuak, akta-liburuak, bazkideen liburuak, etab.

Udal lizentziak

Irekiera eta jarduera lizentzian aholkularitza eta izepidetzeak (kaltegabeak, kalifikatuak eta salbuetsiak) irekitze lizentziaren titulartasuna aldatzea, obra txiki edo handietarako lizentziak…

Ondasunen jabetza eta administrazioa

Pertsona fisiko zein juridikoen ondare higiezinen administrazioa eta kudeaketa. Higiezinen arloko kontabilitate aholkularitza, baita fiskala eta juridikoa ere nahiz salmenta eta alokairuen kudeaketa.


Galdetu iezaguzu behar duzun zerbitzuaren inguruan