Aholkulari eta abokatu juridikoak

Orion kokatuta dagoen Gerizpe Consulting-en, aholkularitza juridikoarekin edo 
zuzenbidearen beste adar batekin lotuta dauden lanak egingo dizkizugu.

Horretarako, profesionalak ditugu administrazioaren munduko aldaeretan.
Behar duzun guztian lagunduko zaitugu gure tratu hurbilarekin.
 Ez izan zalantzarik, konpromisorik gabe galde diezagukezu.

derecho-civil (2)
 • Oinordetzako zuzenbidea
 • Testamenduak
 • Zibilen kontratazioa
 • Istripuen erreklamazioa
 • Familia zuzenbidea: Dibortzioak, hitzarmen aldaketak, ezkontzaren ondasun-eraentza, itunak
 • Kontratu zibilen erredakzioa
 • Higiezinen eta erregistro zuzenbidea
 • Dohaintzak
 • Erantzukizun zibilaren ordezkaritza eta defentsa
apreton-de-manos
 • Merkataritza-sozietateen eta ondasun-erkidegoen konstituzioa
 • Akziodunen arteko itunak
 • Sozietateen eta aktiboen sal erosketak
 • Zuzenbide konkurtsala
 • Merkataritza kontratazioa
 • Abokatuen defentsa sozietate-prozeduretan: akordio sozialak, itun parasozialak eta akziodunen gatazkak aurkaratzea.
derecho-laboral
 • Lan-kontratazioa eta lan-baldintza bereziakGizarte Segurantzako kotizazioaren inguruko aholkularitza
 • Langilearen egoera espezifikoei buruzko aholkularitza: amatasuna/aitatasuna, ezintasunak, eszedentziak…
 • Lan Ikuskaritzari bideratutako ordezkaritza eta defentsa
 • Lan arriskuekiko prebentzioa
 • Kaleratzeak
dosier
 • Sozietate zein ekonomia-delituak
 • Kapitalen zuriketak
 • Ogasun Publikoaren eta Gizarte Segurantzaren aurkako delituak
 • Ingurumen-delituak
 • Langileen eskubideen aurkako delituak
 • Bide-segurtasunaren aurkako delituak
 • Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituak
administracion
 • Zehapen-espedienteak, fase guztietan, administratiboak eta judizialak, administrazioarekiko auzien epaitegietan
 • Era guztietako administrazio-ebazpenen aurkako errekurtsoak
 • Administrazioaren ondare-erantzukizuna
 • Hirigintza eta lurralde-antolamendua
 • Desjabetzeak
 • Administrazio-kontratuak
extranjero (1)
 • Espainiako nazionalitate eskaera
 • Bizileku baimena
 • Familiaren berrelkartzea 
 • Gonbidapen gutunak

Kontaktatu gaitzazu eta behar duzun informazio guztia emango dizugu