Aholkularitza fiskala

Zerbitzu hauek eskaintzen ditugu Gerizpe Consulting-en:

Zergadunaren defentsa tributu-administraizoaren aurrean

  • Errentaren aitorpena (PFEZ)
  • Sozietateen gaineko zerga (SZ)
  • Balio Erantsiaren Zerga (BEZ)
  • Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ)
  • Ekitaldietan hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena
  • Zentsu-aitorpena
  • Ondare eskualdaketen gaineko Zerga (OEZ)
  • Egintza juridiko dokumentatuak
  • Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga (ODZ)

Enpresen eskualdaketek edo likidazioek eragindako ondorio fiskalei buruzko aholkularitza

Lan-aholkularitza

Lan-aholkularitzari dagozkien honako zerbitzu hauek
eskaintzen ditugu Gerizpe Consulting-en:

Nominak

Langileen eta langile autonomoen altak eta bajak Gizarte Segurantzan

Kontratuen
formalizazioa

Soldata kostuen
kalkuluak

Hobari zein diru-laguntzen izapideak

Gizarte-aseguruak

10T ziurtagiria

Lan-zergen inguruko aholkularitza eta aurkezpena

Enpresak Gizarte Segurantzan eta istripuen mutualitatean inskripzioak

Lan egutegien sorrerak

Likidazioak eta kontratu-amaierako
gutunak

Kontabilitate aholkularitza

Urteko kontuen kuadeaketa egokia eskaintzeko zerbitzua
eta askoz gehiago ditugu Gerizpe Consulting-en.

Enpresaren kontabilitate plangintza

Urteko kontuak

Kontabilitatetik kanpoko doikuntzak

Kontabilitate-mugimenduen gainbegiratzea eta kontrola

Kontaktatu gaitzazu eta behar duzun informazio guztia emango dizugu